Відбулося засідання редакційної колегії журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”

6 листопада 2018 року члени редколегії наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” схвалили плани випусків двох чергових номерів видання, перший із яких тематичний – присвячений суто питанням забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті законодавчих змін, а другий – проблемам різних галузей права.

На засіданні було презентовано новий формат журналу – запропоновано європейські підходи до викладу змісту статей, їх оформлення та рецензування. Пов’язано це передусім із додержанням положень Порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, який набрав чинності 13 березня поточного року, зокрема, орієнтиром на входження видання до міжнародних наукометричних баз даних.