Відбулося засідання редакційної колегії журналу «Вісник Національної академії прокуратури України»

6 березня на засіданні редакційної колегії наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” схвалено план випуску першого у поточному році номера видання.

Тематика “Вісника Національної академії прокуратури України” № 1(59)’2019 – актуальні питання прокурорської діяльності, кримінального та кримінального процесуального права.

Так, у статтях, що увійшли до цього випуску, висвітлені питання: модифікації предметного принципу організації діяльності органів прокуратури; відкритих переліків у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України та особливостей їх тлумачення; законодавчих недоліків і складності застосування статті 368-4 “Підкуп особи, яка надає публічні послуги” Кримінального кодексу України; гносеології поняття “спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції”; криптовалюти як предмета неправомірної вигоди; віртуальної дружби як підстави для виникнення конфлікту інтересів; типологічної характеристики кримінального процесу України; контролю за виконанням обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє насильство; еволюції інституту слідчих (розшукових) дій.