Схвалено план випуску наукового фахового журналу «Вісник Національної академії прокуратури України» № 2(60)’2019

4 червня 2019 року відбулося засідання редакційної колегії наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”, на якому схвалено план випуску другого у поточному році номера, актуальна тема якого – “Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України”.

Актуальність такої теми обумовлена набранням чинності 28 грудня 2018 року наказу Міністерства освіти і науки України № 1477 „Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»”. Відповідно до цього документа рекомендовано брати за основу визначені у ньому тринадцять предметних напрямів досліджень під час підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за вказаною спеціальністю, серед яких – „Право національної безпеки; військове право”.

Статті, представлені у цьому випуску, увійшли до чотирьох рубрик: „Вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування системи органів військової юстиції” (розглянуто питання військової юрисдикції в судовій системі Італії, військової юстиції як частини військової організації України, здійснено порівняльне дослідження окремих аспектів військової служби в Україні та Італії); „Забезпечення національної безпеки України в умовах дії особливих правових режимів” (висвітлено особливості організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів, а також особливості початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях за фактами загибелі військовослужбовців у місцях ведення бойових дій, визначено поняття „особливий період” за законодавством України, проведено криміналістичне дослідження патронів ручної стрілецької зброї, розкрито питання представницької діяльності військової прокуратури у сфері додержання законодавства при використанні земель оборони); „Рецензії” (представлено рецензію „На допомогу процесуальному керівнику досудовим розслідуванням” на науково-практичний посібник “Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї”, та рецензію „Актуальне видання з питань прокурорської діяльності” на навчальний посібник “Діяльність прокурора в особливий період”); „Трибуна молодого вченого” (розглянуто питання нормативно-правового закріплення незалежності прокурорів в Україні).