Етика рецензування наукової статті,
що подається для опублікування у журналі
“Вісник Національної академії прокуратури України”

Беручи до уваги те, що аналіз та оцінку наукової статті, яку автор (один зі співавторів) подає для опублікування у журналі “Вісник Національної академії прокуратури України”, здійснюють конфіденційно шляхом подвійного сліпого рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором статті, а автору невідомо, хто рецензує його статтю, рецензент має дотримуватись таких етичних норм:

  • розглядати роботу над науковою статтею як конфіденційну;
  • винести об’єктивне судження про рецензовану наукову статтю у межах відведеного для цього часу (не висловлювати у рецензії критичних зауважень персонального характеру);
  • пояснити власне судження про рецензовану наукову статтю та аргументувати так, щоб автору (співавторам) було зрозуміло, на підставі яких міркувань таке судження було зроблено;
  • поінформувати про будь-яку подібність між рецензованою науковою статтею та іншою, вже опублікованою чи такою, що перебуває на розгляді в редакції іншого видання, статтею;
  • забезпечити конфіденційність будь-яких неопублікованих даних, їх інтерпретацію або іншу інформацію з наукової статті й не використовувати відомості, наявні в рецензованій неопублікованій праці, у власних дослідженнях;
  • у межах своєї поінформованості довести до відома відповідального секретаря, що розглянута наукова стаття містить запозичені матеріали або сфальсифіковані дані;
  • не залишати в себе копії рецензованої наукової статті в жодній формі, щоб уникнути порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють авторські права.