Політика наукового журналу
“Вісник Національної академії прокуратури України”

Галузь наукових досліджень: юридичні науки.

Проблематика наукових досліджень: актуальні питання матеріального та процесуального права.

Мета: досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях у галузі юридичних наук.

Завдання: висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, представників органів влади, працівників прокуратури й інших відомств, а також молодих науковців.

Тип рецензування: подвійне сліпе (англ. мовою double-blind peer review) – рецензент не знає, хто є автором статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті (процедура рецензування).

Процедура рецензування здійснюється для надання об’єктивної оцінки змісту наукової статті, визначення її наукового рівня та прийняття одного із таких рішень:

  • наукову статтю може бути рекомендовано для опублікування;
  • наукову статтю може бути рекомендовано для опублікування після доопрацювання згідно з висловленими зауваженнями та (або) наданими пропозиціями і на підставі повторного її рецензування;
  • наукову статтю не може бути рекомендовано для опублікування.