Відбулося засідання редакційної колегії «Вісника Національної академії прокуратури України»

21 грудня на засіданні редакційної колегії схвалено плани четвертого у поточному році номера та спеціального випуску наукового фахового журналу «Вісник Національної академії прокуратури України».

Статті, що увійшли до «Вісника Національної академії прокуратури України» №4(56)’2018, присвячені, зокрема, актуальним питанням прокурорської діяльності, кримінології, кримінального процесу, криміналістики й оперативно-розшукової діяльності.

Спеціальний випуск журналу підготовлено в рамках міжнародної співпраці між Національною академією прокуратури України та Європейським інститутом післядипломної освіти (Словацька Республіка). Тематика статей, що увійшли до цього номера, стосується питань протидії злочинності.