Відбулося засідання редакційної колегії журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”

Члени редакційної колегії схвалили план випуску третього у поточному році номера друкованого наукового фахового видання Академії, основна тема якого – „Державна служба в Україні: актуальні питання”.

У випуску також представлені статті, що стосуються, зокрема, питань професійної етики прокурорів, інформаційного забезпечення представницької діяльності прокурора у сфері захисту довкілля, правових санкцій, примусу та відповідальності як гарантій процесуальної самостійності прокурора у досудовому кримінальному провадженні, принципів діяльності оперативних підрозділів під час конфіденційного співробітництва.

До авторського активу цього номера журналу долучились працівники п’яти відділів Національної академії прокуратури України, а саме: підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури; дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури; підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури; підготовки прокурорів з представництва інтересів держави в суді; підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування, а також Національної академії внутрішніх справ та Одеського національного університету внутрішніх справ.