Відбулося засідання редакційної колегії видання „Вісник Національної академії прокуратури України”

19 грудня 2019 року редакційна колегія схвалила план четвертого у поточному році випуску наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”.

Актуальна тема номера – „Детермінанти злочинності” – об’єднує статті, у яких розкрито питання сучасних детермінант злочинності в Україні, впливу мікросередовища у детермінації злочинної поведінки неповнолітніх, детермінації злочинів, учинених персоналом кримінально-виконавчої служби, криміногенних чинників у сфері банківських кредитних відносин, а також висвітлено нові старі погляди на детермінацію злочинності.

В інших статтях, які увійшли до випуску, порушено актуальні питання адміністративного і кримінального права, оперативно-розшукової діяльності.